Milieu Advies

Heeft uw bedrijf tijdelijk een milieucoördinator nodig? BLM Advieskantoor bezit topexpertise op vlak van milieuwetgeving. We volgen de wetgeving op de voet en verlenen onze know-how om uw bedrijf efficiënt te begeleiden bij de verschillende procedures inzake milieuwetgeving.

Waarom beroep doen op onze milieucoördinator?

Hieronder vindt u een lijst inzake milieu verplichtingen waarvoor u BLM als partner kiest:

Toepassing en coördinatie van milieueffectenrapporten,

 • veiligheidsrapporten (omgevingsveiligheidsrapport, samenwerkingsakkoordveiligheidsrapport en ruimtelijk veiligheidsrapport), veiligheidsstudies, milieuaudits en milieustudies;
 • opmaak, aanvraag en opvolging van milieuvergunning(en);
 • begeleiding bij de uitvoering van bodemonderzoeken en bodemsaneringswerken; 
 • opvolging van bodemsaneringswerken;
 • milieutechnisch, milieujuridisch en milieufiscaal advies;
 • begeleiding bij het voeren van administratiefrechtelijke procedures;
 • implementatie van kwaliteits-, milieuzorg- en veiligheidssystemen; 
 • optreden als deskundige en milieucoördinator;
 • Uw onderneming op een conforme wijze leren omgaan met afvalstoffen.
   

Dit is maar een greep uit de mogelijkheden die we u aanbieden.
Nodig ons daarom uit voor een gratis gesprek, waarbij we samen een behoeftebepaling kunnen schetsen.

De docenten van BLM trainen uw medewerkers om alle bedrijfsprocessen en noodsituaties te beheersen en conform te functioneren met de huidige milieuwetgeving. Dat doen we aan de hand van een opleiding en een periodieke training. Met een uniek koepelsysteem toetsen we de theorie af aan de praktijk. Want de procedureregels kennen is belangrijk, maar minstens even belangrijk is om ze ook correct te kunnen toepassen.

BLM Advieskantoor zorgt dat alle trainingen voldoende transparantie bieden en overzichtelijk worden toegepast in elk bedrijfsproces. Aan de hand van procedurehandboeken, die we samen met u opstellen, zorgen we voor aangepaste trainingen die makkelijk toepasbaar zijn.

Tevens wijzigt deze wetgeving met een onvoorspelbare frequentie, waarbij een gespecialiseerde aanpak essentieel wordt voor iedere onderneming. Dit betekent dat meerdere wetgevingen, afhankelijk van de activiteiten van de onderneming samenvloeien in een digitaal platform. BLM biedt u een digitaal platform aan waarbij u op een zeer gebruiksvriendelijke wijze de dikwijls verschillende wetgeving(en) toepasselijk op uw bedrijfsprocessen kan volgen.

 

 

Contact

 • BLM advies en consulting bvba 
  Nauwstraat 11C 
  9111 Belsele
 • T: 0479 60 27 53 
  T: 0473 62 95 34 
  E: info@blmadvieskantoor.be
 • NEEM CONTACT OP