ADN en ADR 1.3 - IATA 1.5

ADR, ADN, IATA specifieke opleidingen:

Personen die onafhankelijk ( zonder constante begeleiding ) werkzaamheden uitvoeren die betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke goederen, zoals manipulaties- verpakken- verplaatsen- laden of lossen & transporteren in opdracht van derden,  moeten onderricht hebben genoten, al naar gelang de eisen die het vervoer van gevaarlijke goederen aan hun verantwoordelijkheden en takenpakket omvat. Werknemers moeten onderricht hebben genoten overeenkomstig ADN, ADR en IATA voordat zij verantwoordelijkheden op zich nemen en zij mogen uitsluitend onder het rechtstreekse toezicht van een opgeleide persoon functies vervullen waarvoor in de voorgeschreven opleiding nog niet is voorzien. Het onderricht herneemt ook de in hoofdstuk 1.10 opgenomen speciale voorschriften voor de beveiliging van het vervoer van gevaarlijk goederen. BLM biedt u voor deze opleidingen de wettelijke voorziene certificaten die u als werkgever op vraag aan de hiervoor bevoegde overheid moet kunnen voorleggen.

Datum

Aanpassingen wetgeving IATA 2021

IATA 2021 is vanaf 01/01/2021 toepasbaar.

 • Vanaf 01/01/2021 is de nieuwe wetgeving dus zonder overgangsperiode verplicht?
 • Wat houdt dit in voor uw bedrijf en komen eventuele voorgaande vrijstellingen niet te vervallen?
 • Dient u met de nieuwe wetgeving opleidingen te voorzien of een veiligheidsadviseur aan te stellen binnen uw firma?

Worstelt u met deze vragen, contacteer ons vrijblijvend voor een verkenningsgesprek.

Onze adviseurs staan voor deze informatie vrij ter beschikking.

vanwege het BLM Team.

Datum

Aanpassingen wetgeving ADN 2021

ADN 2021 is vanaf 01/01/2021 toepasbaar.

Vanaf 01/07/2021 is de nieuwe wetgeving verplicht.

Wat houdt dit in voor uw bedrijf en komen eventuele voorgaande vrijstellingen niet te vervallen?

Heeft u de nieuwe handboeken in uw bezit? Wij leveren u deze in boekvorm en digitaal. Bestel deze tijdig op info@blmadvieskantoor.be, wij helpen u snel verder.

Dient u met de nieuwe wetgeving een veiligheidsadviseur aan te stellen binnen uw firma?

Worstelt u met deze vragen, contacteer ons vrijblijvend voor een verkenningsgesprek.

Onze adviseurs staan voor deze informatie vrij ter beschikking.

vanwege het BLM Team.

Datum

Aanpassingen wetgeving ADR 2021

ADR 2021 is vanaf 01/01/2021 toepasbaar.

Vanaf 01/07/2021 is de nieuwe wetgeving verplicht.

Wat houdt dit in voor uw bedrijf en komen eventuele voorgaande vrijstellingen niet te vervallen?

Heeft u de nieuwe handboeken in uw bezit? Wij leveren u deze in boekvorm en digitaal voor € 130,00 per exemplaar. Bestel deze tijdig op info@blmadvieskantoor.be, wij helpen u snel verder.

Dient u met de nieuwe wetgeving een veiligheidsadviseur aan te stellen binnen uw firma?

Worstelt u met deze vragen, contacteer ons vrijblijvend voor een verkenningsgesprek.

Onze adviseurs staan voor deze informatie vrij ter beschikking.

vanwege het BLM Team.

Datum

Inhoud van de specifieke opleiding

Dergelijke opleidingen worden in samenspraak met de bedrijfsleiding gepland.

Iedere deelnemer ontvangt een geldig certificaat en is op deze wijze gemachtigd om zelfstandige activiteiten uit te voeren binnen de bedrijfsprocessen.

Een deelnamelijst en inhoud wordt ter berschikking gesteld om een conforme registratie te kunnen reproduceren aan de wettelijke controleautoriteiten.

Wettelijke verplichting:

Personen door de bedrijfsverantwoordelijke tewerkgesteld en waarbij deze binnen deze functionele processen te maken hebben met handelingen zoals: manipulatie, stockeren van gevaarlijke stoffen of materialen, vervoer van gevaarlijke goederen, moeten een specifieke opleiding ontvangen voor aanvang van de werkzaamheden. Deze wettelijke bepalingen zijn ondergebracht binnen de preventiewetgeving, de milieuwetgeving en het transport van gevaarlijke goederen.

Afhankelijk van de bestaande werkprocessen bieden wij een compleet opleidingspakket aan dat bestaat uit:

1.       Processcan naar het tijdig erkennen van mogelijke valkuilen.

2.       Integratie van de wettelijke verplichtingen

3.       Gedetailleerde opleiding exact aangepast aan hun  

           verantwoordelijkheden en taken

4.       Een opleiding die de risico’s en gevaren behandelt

5.       Een periodieke aanvulling met bijscholingscursussen om rekening

    te houden met veranderingen in de reglementering.

Datum

Specifieke opleidingen zijn een verplichting voor alle werknemers

MZS (Milieu zorg systemen) vragen dikwijls een kleine aanpassing van verschillende betrokken actoren. Hierbij is een specifieke opleiding dikwijls door de overheid verplicht.

Wij bieden u bij een integratie van deze bedrijfsprocessen, een toegepaste specifieke opleiding aan. Dergelijke opleiding, exclusief op maat van uw behoefte, kan in- house gepresenteerd worden.   

Deze opleidingen kunnen vrijblijvend aangevraagd worden via de bovenstaande toets specifieke opleidingen.

Datum

 

Contact

 • BLM advies en consulting bvba 
  Nauwstraat 11C 
  9111 Belsele
 • T: 0479 60 27 53 
  T: 0473 62 95 34 
  E: info@blmadvieskantoor.be
 • NEEM CONTACT OP