Heeft uw bedrijf tijdelijk een milieucoördinator nodig? BLM Advieskantoor bezit topexpertise in huis op het vlak van milieuwetgeving. We volgen de wetgeving op de voet en verlenen onze knowhow om uw bedrijf efficiënt te begeleiden bij verschillende procedures inzake milieuwetgeving.

 

Waarom dienst doen op onze milieucoördinator?

Hieronder vindt u een lijst inzake milieu verplichtingen waarvoor BLM u als partner kiest:

Toepassing en coördinatie:

 • milieueffectenrapporten, 
 • veiligheidsrapporten (omgevingsveiligheidsrapport,  
 • energieaudit, hierbij beschikken we over een eigen gedigitaliseerd EMS 
 • ( Energie Management systeem dat niet alleen energiebeheer toelaat- maar ook inspeelt op capaciteitstarieven energieopbrengst – eigen energienetbeheer
 • samenwerkingsakkoordveiligheidsrapport en ruimtelijk veiligheidsrapport), -veiligheidsstudies, 
 • milieuaudits en milieustudies
 • opmaak, aanvraag en opvolging van Omgevingsvergunning(en)
 • begeleiding bij de uitvoering van bodemonderzoeken en bodemsaneringswerken 
 • opvolging van bodemsaneringswerken 
 • milieutechnisch, milieujuridisch en milieufiscaal advies
 • begeleiding bij het voeren van administratiefrechtelijke procedures
 • implementatie van kwaliteits-, milieuzorg- en veiligheidssystemen 
 • optreden als deskundige en milieucoördinator 
 • Uw onderneming op een conforme wijze leren omgaan met afvalstoffen
   

Dit is maar een greep uit de mogelijkheden die we u aanbieden.
Nodig ons daarom uit voor een gratis gesprek, waarbij we samen een behoeftebepaling kunnen schetsen. 

De docenten van BLM trainen uw medewerkers om alle bedrijfsprocessen en noodsituaties te beheersen en conform te functioneren met de huidige milieuwetgeving.

Dat doen we aan de hand van een opleiding en een periodieke training. Met een uniek koepelsysteem toetsen we de theorie af aan de praktijk. Want de procedureregels kennen is belangrijk, maar minstens even belangrijk is om ze ook correct te kunnen toepassen.

BLM Advieskantoor zorgt dat alle trainingen voldoende transparantie bieden en overzichtelijk worden toegepast in elk bedrijfsproces. Aan de hand van procedurehandboeken, die we samen met u opstellen, zorgen we voor aangepaste trainingen die makkelijk toepasbaar zijn.