ADR advies

De nationale en Europese richtlijnen over ADR veranderen continu. Beroep doen op een externe partner die de wetgeving over het transport van gevaarlijke stoffen over de weg op de voet volgt en u helpt om die op een correcte wijze toe te passen, biedt enkel voordelen.

Want als u samenwerkt met een expert, bent u ten alle tijde in orde met de laatste richtlijnen. Bovendien zorgt BLM Advieskantoor ervoor dat u de wetgevingen kunt toepassen op een manier die aangepast is aan uw specifieke situatie.

Waarom voor BLM kiezen; BLM biedt u een digitaal platform aan waarbij u op een zeer gebruiksvriendelijke wijze de wegtransport wetgeving toepasselijk op uw bedrijfsprocessen kan volgen. Tevens wijzigt deze wetgeving zich elke 2 jaar grondig, waarbij een gespecialiseerde aanpak essentieel wordt voor iedere onderneming. Dit betekent dat meerdere wetgevingen, afhankelijk van de activiteiten van de onderneming samenvloeien in een digitaal platform.

 

Eén koepelsysteem dus, uw gemak.

BLM Advieskantoor biedt een unieke service in de sector. Met een dergelijk digitaal borgingssysteem overkoepelen we alle stappen die nodig zijn om de ADR wetgeving alsook dikwijls, milieu en preventie verplichtingen na te leven en te implementeren. Van analyse en training tot implementatie, opvolging en advies. Alles samen overzichtelijk en met een druk op de knop.

 

ADN advies

Volgt uw onderneming alle recente richtlijnen en wetgevingen over ADN? De nationale en Europese richtlijnen over het transport van gevaarlijke stoffen over binnenwateren veranderen immers continu.

Om zeker in orde te zijn met alle recente richtlijnen, doet u daarom beter beroep op een partner die de regelgeving op de voet volgt. BLM biedt u zijn knowhow aan en begeleidt u intensief bij de toepassing van de wetgeving. Daarbij houden we altijd rekening met de specifieke situatie van uw onderneming en zorgen we dat de toepassing van de wetgeving soepel en vlot verloopt.

Uniek koepelsysteem: 

BLM biedt u een digitaal platform aan waarbij u op een zeer gebruiksvriendelijke wijze de wegtransport wetgeving toepasselijk op uw bedrijfsprocessen kan volgen. Tevens wijzigt deze wetgeving zich elke 2 jaar grondig, waarbij een gespecialiseerde aanpak essentieel wordt voor iedere onderneming. Dit betekent dat meerdere wetgevingen, afhankelijk van de activiteiten van de onderneming samenvloeien in een digitaal platform.

 

Eén koepelsysteem dus, uw gemak.

BLM Advieskantoor biedt een unieke service in de sector. Met een borgingssysteem overkoepelen we alle stappen die nodig zijn om de wetgevingen inzake ADN-transport na te leven en te implementeren. Van analyse en training tot implementatie, opvolging en advies. Alles samen overzichtelijk en met een druk op de knop.

 

 

IATA ADVIES

Volgt uw onderneming alle recente richtlijnen en wetgevingen over IATA

De Internationale en Europese richtlijnen over het transport van gevaarlijke stoffen via de lucht veranderen immers jaarlijks. 

Alle betrokken medewerkers dienen dus jaarlijks een interne opleiding te genieten met competentietoetsing.

Dit houdt dat het bedrijf continue moet kunnen rekenen op een grondig advies om zijn leveringscontinuïteit niet te verliezen ten opzichte van zijn klanten en medepartners.

BLM biedt u een digitaal platform aan waarbij u op een zeer gebruiksvriendelijke wijze de luchttransport wetgeving toepasselijk op uw bedrijfsprocessen kan volgen. Tevens wijzigt deze wetgeving zich elk jaar grondig, waarbij een gespecialiseerde snelle aanpak essentieel wordt voor iedere onderneming. Ervaring leert dat dergelijke transportactiviteiten dikwijls een multimodaal  karakter bezitten. ( vb. we vertrekken met een transport via de weg om dit aan een luchthaven aan te bieden, meestal gevolgd door opnieuw een wegtransport of zelfs zee- of binnenvaarttransport ). Dit betekent dat meerdere wetgevingen, afhankelijk van de activiteiten van de onderneming samenvloeien in een transportketen. Belangrijk dat iedere onderneming een grondig overzicht en over een volledig overzicht kan beschikken. BLM biedt u deze mogelijkheid aan via  ons digitaal platform, aangepast naar uw noden en behoefte.

Eén koepelsysteem dus, uw gemak.

BLM Advieskantoor biedt een unieke service in de sector. Met een borgingssysteem overkoepelen we alle stappen die nodig zijn om de wetgevingen na te leven en te implementeren. Van analyse en training tot implementatie, opvolging, begeleiding ( certificatie, verpakkingen , enz.) en uiteraard advies. Alles samen overzichtelijk en met één druk op de knop.

Tevens wijzigt deze wetgeving met een onvoorspelbare frequentie, waarbij een gespecialiseerde aanpak essentieel wordt voor iedere onderneming. Dit betekent dat meerdere wetgevingen, afhankelijk van de activiteiten van de onderneming samenvloeien in een digitaal platform. BLM biedt u een digitaal platform aan waarbij u op een zeer gebruiksvriendelijke wijze de dikwijls verschillende wetgeving(en) toepasselijk op uw bedrijfsprocessen kan volgen.